Valparna beräknas födas i mitten av april 2022
och blir leveransklara i mitten av juli.